Skontaktuj się z nami: +48 600 129 672
Skontaktuj się z nami: +48 600 129 672

Spółka komandytowa – księgowość z biurem rachunkowym

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która posiada zdolności prawne i sądowe, nie posiadając przy tym osobowości prawnej. Jest to doskonały wybór dla wspólników, którzy chcą rozdzielić między siebie kierowanie firmą oraz wkład finansowy bez ingerencji w sprawy firmy. Taki rodzaj spółki ochrania przedsiębiorstwo przed odpowiedzialnością za zobowiązania, ponieważ za jakiekolwiek ewentualne długi odpowiadać może wspólnik, który je zaciągnął. Komplementariusz, czyli osoba kierująca firmą ponosi ogromną odpowiedzialność ręcząc za spółkę swoim majątkiem. Natomiast, w przypadku komandytariusza, odpowiedzialność za kłopoty spółki jest sprowadzana jedynie do wysokości sumy komandytowej, którą posiada każda spółka komandytowa. Księgowość w przypadku tego rodzaju spółek oznacza szeroki zakres obowiązków, które wymagają profesjonalnej pomocy biura rachunkowego.

Na czym polega księgowość spółki komandytowej?

Prowadzenie księgowości spółki komandytowej niesie za sobą pewne obowiązki, z którymi pomoże się Państwu uporać nasze biuro rachunkowe. Pełna księgowość jest bowiem wymogiem, który musi spełnić każda spółka komandytowa. Księgowość w tego rodzaju spółkach wiąże się więc z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sprowadza się to nie tylko do odprowadzania podatku dochodowego, ale także do ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w spółce. Jest to sposób na kontrolę sytuacji firmy, a także na analizę przyszłych decyzji, na które możemy sobie pozwolić. Racjonalne planowanie przyszłych decyzji jest możliwe dzięki precyzyjnemu i znacznie bardziej rozbudowanemu ewidencjonowaniu wszystkich działań, które podejmuje spółka komandytowa. Księgowość pełna w tego rodzaju spółkach obejmuje:

  • Dziennik – w formie chronologicznego spisu zdarzeń z okresu, który rozliczamy. Koniecznością jest numeracja w kolejności oraz zgodność z obrotami i saldem kont w księdze głównej.
  • Księga główna i księgi pomocnicze – zawierające dane takie jak: salda początkowe oraz dane o transakcjach, dokonywanych w firmie.
  • Zestawienia obrotów i sald kont – sporządzane na podstawie zapisów z księgi głównej, na dany okres sprawozdawczy.
  • Wykaz aktywów i pasywów – czyli inwentarz, zawierający wszystkie źródła finansowania oraz wartości majątkowe w formach: prawnej, rzeczowej oraz należności.

Spółka komandytowa – księgowość a podatek dochodów

Nieco inaczej niż w przypadku większości przedsiębiorstw wygląda sprawa opodatkowania, które ponosi spółka komandytowa. Księgowość, którą prowadzimy dla takich spółek obejmuje także pomoc w rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym. Jednakże w tym przypadku podatek formalnie jest odprowadzany przez wspólników danej spółki, a nie przez samą spółkę. Dzieje się tak dlatego, iż przychody spółki są przychodami osiąganymi z działalności gospodarczej, które dzielą się między wszystkich wspólników. W zależności od osobowości prawnej każdego ze wspólników jest to podatek od osób fizycznych, bądź od osób prawnych. Każdy ze wspólników jest rozliczany osobno, więc dobieramy odpowiednią dla niego metodę, bez względu na pozostałych wspólników spółki.

Skontaktuj się z nami

Księgowość spółki komandytowej z naszym biurem rachunkowym

ilustracja księgowość 2Księgowość spółki komandytowej wymaga profesjonalnego prowadzenia pełnej księgowości, najlepiej przez doświadczone biuro rachunkowe. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w pracy z różnego rodzaju firmami, możemy zaoferować wszystkim naszym klientom fachową pomoc, również spółce osobowej jaką jest spółka komandytowa. Księgowość będąca dla wielu żmudnym obowiązkiem, dla nas jest szansą na poznanie możliwości firmy i dalszy jej rozwój. Podczas prowadzenia ksiąg nie zapominamy o notowaniu każdego zdarzenia w firmie lub systemie podwójnego zapisu. Z pełnym zaangażowaniem zajmiemy się skrupulatnym prowadzeniem rachunkowości, jaką niesie za sobą spółka komandytowa. Księgowość, którą Państwu oferujemy obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych: księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych
  • przygotowanie sald kont
  • sporządzanie zestawień obrotów na dany okres sprawozdawczy
  • inwentarz majątku spółki aktywów i pasywów
  • prowadzenie dziennika
  • przygotowywanie rozliczeń podatkowych dla wspólników spółki komandytowej