Skontaktuj się z nami: +48 600 129 672
Skontaktuj się z nami: +48 600 129 672

Księgowość stowarzyszenia – profesjonalna usługa w naszym biurze rachunkowym

Wiele osób interesujących się tematem księgowości w stowarzyszeniu, znajduje w sieci mnóstwo sprzecznych informacji o związanych z tym obowiązkach. Otóż, księgowość stowarzyszenia jest od 2016 roku znacznie precyzyjniej regulowana nowelizacją ustawy o rachunkowości. Jedynymi organizacjami, których nie obowiązuje księgowość stowarzyszenia są organizacje kościelne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego. Prowadzenie księgowości jest więc obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej, bez względu na posiadanie osobowości prawnej.

Na czym polega księgowość w stowarzyszeniu?

Księgowość w stowarzyszeniu jest niezwykle ważna, nawet jeżeli przychód stowarzyszenia stanowią jedynie składki członkowskie. W przypadku fundacji i braterstw sama księgowość stowarzyszenia ma na celu dokładne prowadzenie rejestru zdarzeń finansowych związanych ze stowarzyszeniem. Tym samym prowadząc księgowość stowarzyszenia zyskujemy dokładny obraz działania i sytuacji finansowej danej organizacji. Istotnym wymogiem w przypadku stowarzyszeń jest coroczne złożenie do Urzędu Skarbowego sprawozdania finansowego. Jeżeli natomiast stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, wtedy sprawozdanie powinno zostać skierowane do KRS.

Księgowość stowarzyszenia – 4 typy jednostek

przemiła księgowaKsięgowość stowarzyszenia pozarządowego może być rozliczana na kilka sposobów. W zależności od prowadzonej księgowości uproszczonej bądź pełnej, wymagane jest m. in. coroczne składanie formularzu CIT-8, coroczne sprawozdania finansowe oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych, przedstawiających sytuacje stowarzyszenia. Od 2016 roku stowarzyszenia pozarządowe mają do wyboru rozliczania się w kilku typach jednostek:

  • Księgowość pełna – którą może prowadzić każde stowarzyszenie. W praktyce prowadzenie pełnej księgowości sprowadza się do sporządzania sprawozdań w najbardziej rozbudowanych formularzach rachunkowych, z jak największą ilością szczegółów i objaśnień.
  • Jednostka mała – reguluje ją wielkość kwot poszczególnych przychodów za poprzedni rok obrotowy. Jednostka mała która wymaga formalnej decyzji, daje możliwość znacznie bardziej uproszczonego formularza sprawozdania finansowego.
  • Jednostka mikro – regulują ją poszczególne kwoty za poprzedni rok obrotowy, oraz wymóg nie prowadzenia działalności gospodarczej. Dla jednostek mikro jest przeznaczony specjalny uproszczony formularz sprawozdania finansowego.
  • Jednostka o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – z tej formy nie mogą skorzystać spółki kapitałowe. Z uproszczeń mogą natomiast skorzystać organizacje działające na zasadzie zadań publicznych, nie prowadzące działalności gospodarczej, nie mające statusu stowarzyszenia pożytku publicznego oraz osiągające określone przychody.

Tak jak organizacje posiadające osobowość prawną, tak prowadzić księgowość jest zobowiązane również stowarzyszenie zwykłe. Księgowość stowarzyszenia jest obowiązkowa nawet w przypadku braku wpływu jakichkolwiek źródeł pieniędzy innych niż składki członkowskie. Prowadzenie rachunkowości obejmuje więc również stowarzyszenia niezarejestrowane w KRS. W praktyce oznacza to, że księgowość stowarzyszenia w każdym przypadku sprowadza się do prowadzenia rozległej rachunkowości. Obowiązkiem każdej fundacji jest bieżąca księgowość, sprawozdania finansowe, w której skład co roku wchodzi deklaracja CIT-8.

Skontaktuj się z nami

Dodatkowe obowiązki w przypadku posiadania statusu OPP.

Stowarzyszenie, które posiada status organizacji pożytku publicznego oprócz obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie merytoryczne, które zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Stowarzyszenie zwykłe – księgowość jest obowiązkiem w terminie do 15 lipca w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, lub do 30 listopada kiedy rok obrotowy różnic się od kalendarzowego.

Stowarzyszenie – księgowość z naszym biurem rachunkowym

Nasze biuro rachunkowe to doświadczony zespół księgowych, który z zapałem wspiera każdą osobę fizyczną, firmę lub stowarzyszenie. Księgowość jest dla wielu osób skomplikowaną i żmudną pracą, a dla nas to zbiór cennych informacji, które wystarczy uporządkować. Księgowość stowarzyszenia stanowi część naszej pracy, do której podchodzimy z należytą sumiennością. Naszym klientom oferujemy profesjonalne doradztwo, odnośnie obowiązków rachunkowych na nich ciążących. Podchodząc indywidualnie do każdego z klientów, oferujemy fachowe usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń, bilansów oraz sprawozdań, które powinna zawierać księgowość stowarzyszenia.

  • Biuro rachunkowe we współpracy ze stowarzyszeniem gwarantuje:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • dokładny rejestr VAT,
  • wyliczenie płac i rozliczeń z ZUS,
  • sprawozdanie z posiadanych środków trwałych i wyposażenia.